کتب برتر

آیین نامه انتخاب کتب برتر

فهرست کتب تقدیر شده در هفته پژوهش دانشکاه شهید رجایی

ردیف

سال

نوبت چاپ

عنوان کتاب

 پدیدآورندگان

دانشکده مربوطه

 

1 89 1 مقدمه ای بر فوتونیک دکتر سعید  علیایی برق و الکترونیک  
2 90 3 منظر و مرایا مهندس ترقی جاه عمران  
3 90 2 فتوگرامتری کاربردی مهندس خاکبازان عمران  
4 90 2 اصول اجرایی در قالب بندی، آرماتوربندی دکتر سعید غفارپور جهرمی عمران  
5 90 21 متون انگلیسی پایه آقای جلال الدین جلالی پور- عباس قاسم زاده - دکتر رضا نجاتی - آقای هنرور علوم انسانی  
6 90 1 روش یاددهی و یادگیری در ازمونهای فنی و حرفه ای دکتر سید حسین میرلوحی علوم انسانی  
7 90 1 نظام فیض از دیدگاه فیلسوفان مسلمان دکتر عین اله خادمی علوم انسانی  
8 90 1 اصول ریخته گری فلزات دکتر امیر عابدی- دکتر پیروز مرعشی مکانیک  
9 91 1 طراحی و مدیریت منظر در طبیعت پیرامون از نگاه مردم دکتر علی شرقی معماری و شهرسازی  
10 91 2 بارگذاری ساختمان دکتر موسی مظلوم عمران  
11 91 1 مدیریت رویدادهای ورزشی آقای عباس بنیان - دکتر عباس نظریان تربیت بدنی  
12 91 1 مدیریت منابع انسانی (ازتئوری تا عمل) دکتر حسین صفرزاده- محمود احمدی شریف- دکتر علیرضا ذاکری علوم انسانی  
13 91 1 منشور حرکت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری علوم انسانی  
14 92 1 جداگر لرزه ای سازه ها با جداگر لرزه ای الاستومریک دکتر عباس حق اللهی عمران  
15 92 1 ضربه بر روی سازه های کامپوزیتی دکتر فرامرزآشنای قاسمی مکانیک  
16 92 1 تغذیه ورزشکاران دکتر مجید کاشف - علیرضا رمضانی تربیت بدنی  
18 93 5 برگزیده ادب و نگارش فارسی دکتر چهرقانی- دکتر بهمنی علوم انسانی حامی نشر
19 93 20 دستور زبان انگلیسی آقای جلال الدین جلالی پور- عباس قاسم زاده - دکتر رضا نجاتی - آقای هنرور علوم انسانی حامی نشر
20 93 6 روش و جزئیات اجرایی بهسازی ساختمان دکتر اسکویی  عمران حامی نشر
21 93 1 روانشناسی ورزشی خانم دکتر حمیدی علوم انسانی  
22 93 1 فرایند از تولید تا ساخت دکتر پورکمالی مکانیک  
23 93 1 سیستم های هیدرولیک ماشین آلات سنگین مهندس اصفیاء مکانیک  
24 93 1 شیمی در استانداردهای ملی آموزش علوم دکتر مریم صباغان علوم پایه  
25 93 1 فناوری ساخت درهای چوبی دکتر حسین رنگ آور عمران  
26 93 1 کنترل فرآیند صنعتی دکتر سید زین العابدین موسوی برق و الکترونیک  
27 93 1 مکان پایدار دکتر حمیدرضا عظمتی معماری و شهرسازی  
28 93 1 دشمنان ریز و درشت مهندس هادی عارفی معماری و شهرسازی  
29 94 1 تهوبه و تبرید، اصول و کاربردها دکتر محمد رضا علیگودرز فنی مهندسی  
30 94 1 دینامیک خودروهای جاده ای دکتر رحمانی مکانیک  
31 94 1 مهندسی لیزر و مخابرات فضای نوری دکتر سعید علیایی برق و الکترونیک  
32 94 1 دینامیک ماشین دکتر نوری خاجوی - دکتر فرامرز آشنای قاسمی مکانیک  
33 94 8 متون انگلیسی عمومی آقای جلال الدین جلالی پور- آقای هنرور علوم انسانی حامی نشر
34 95 1 کاربرد اصطلاحات و تعبیرات در زبان انگلیسی   آقای علی رضا هنرور علوم انسانی بخش تالیف
35 95 1 به سوی یک معماری موفق 17 گام برای دانشجویان  دکتر جمال‌الدین مهدی نژاد معماری و شهرسازی بخش تالیف
36 95 1 مکانیک کاربردی شوک و ضربه دکتر فرامرز آشنای قاسمی مکانیک بخش ترجمه
37 95 5 تنظیم شرایط محیطی مهندس میکائیل عمران حامی نشر
38 96 1 زبان تخصصی زبان چوب دکتر حمیدرضا تقی یاری مواد و فناوری های نوین  
39 96 1 اصول فیلترهای تطبیقی و تحلیلی عملکرد آنها دکتر محمد شمس اسفندآبادی برق و الکترونیک  
40 96 1 کریستال های فوتونی؛ افزاره ها، فیبرها، نانوساختارها و حسگرها دکتر سعید علیایی برق و الکترونیک