موضوعات: مواد
تعداد عنوان ها: 7
اصول تکنولوژی ریخته گری
دکتر امیر عابدی؛ خانم مریم کرمی
100,000 80,000
اصول ریخته گری فلزات
خانم امیر عابدی؛ آقای وحید مهدوی
75,000 60,000
ریخته گری آلیاژهای آهنی
دکتر امیر عابدی؛ آقای وحید مهدوی
160,000 128,000
شکل دهی ریخته گری و نیمه جامد
دکتر امیر عابدی؛ آقای امیر ممدوح وزیرآبادی؛ آقای رسول صالحی سیاوشانی
100,000 85,000
شیمی فیزیک مواد
دکتر حسن جعفری؛ آقای مهدی شیری
150,000 120,000
فرهنگ نامه تخصصی متالورژی
آقای حسین کلانتر؛ آقای مسعود یوسفی؛ آقای حجت الله زیاری
290,000 246,500
فناوری تولید الیاف شیشه
دکتر محمد رنجبران
30,000 25,500