موضوعات: معماری و شهرسازی
تعداد عنوان ها: 31
آرامش در خانه ایرانی
دکتر محمد صادق طاهر طلوع دل؛ خانم سیده اشرف سادات
300,000 240,000
درآمدی بر طراحی مسکن سالم
دکتر سید باقر حسینی؛ دکتر اسماعیل ناصرترابی
250,000 200,000
مبانی روانشناسی محیطی
دکتر سید باقر حسینی؛ خانم ملیحه باقری؛ آقای کسری حسن پور؛ خانم مریم حیدرزاده
300,000 210,000
تاسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری
آقای علی اکبر عظمتی
150,000 120,000
جزئیات معماری در ساختمانهای مدرن
آقای قدرت الله رسولی نژاد؛ آقای شاهین تاج الدینی
200,000 160,000
مناظر و مرایا (پرسپکتیو)
آقای محسن ترقی جاه
120,000 96,000
شهرهای رویایی شاکله جهان در هفت انگاره شهری
دکتر مسعود علیمردانی؛ آقای کسری کتاب اللهی؛ خانم فاطمه زین الصالحین
300,000 240,000
تاریخ باغ سازی
دکتر حمیدرضا عظمتی؛ دکتر محسن فیضی
400,000 320,000
مجموعه جامع مصالح شناسی دفتر اول: آجر در معماری (زیبایی و کارایی ها)
دکتر سید باقر حسینی؛ خانم سید زهرا سیدین خراسانی
450,000 360,000
مفاهیم پایه در انرژی و معماری
دکتر محمدجواد مهدوی نژاد؛ خانم آذین صانعی؛ خانم نسیم اسلامی راد
500,000 350,000
تکنولوژی و معماری بومی
دکتر اسماعیل ضرغامی؛ خانم سیده اشرف سادات
180,000 144,000
نظریه پایداری اجتماعی و مجتمعهای مسکونی
دکتر اسماعیل ضرغامی
250,000 200,000
معماری مدارس آینده
دکتر اسماعیل ضرغامی؛ آقای مهدی پهلوانی
200,000 160,000
اصول طراحی معماری و منظر دانشگاه
دکتر حمیدرضا عظمتی؛ دکتر محمد باقری
150,000 120,000
مکان پایدار
دکتر حمیدرضا عظمتی
150,000 127,500
پایداری منظر در مجتمع های مسکونی (چک لیست برای ارزیابی پایدار)
دکتر اسماعیل ضرغامی؛ میلاد الفت
140,000 112,000
ویژگی های فضاهای خاص خردسالان با رویکرد معماری و شهرسازی
دکتر مسعود علیمردانی؛ دکتر حکمت امیری؛ خانم ریحانه آرام
130,000 104,000
مسکن سازی پایدار (اصول و کاربرد)
دکتر اسماعیل ضرغامی
80,000 64,000
چیستی و مرز طراحی شهری
دکتر سینا رزاقی اصل
100,000 80,000
به سوی یک معماری موفق (17 گام برای دانشجویان معماری)
دکتر جمالدین مهدی نژاد؛ آقای علی صادقی حبیب آباد
250,000 200,000
درختان در منظر شهری
خانم معصومه علی پور
180,000 144,000
زبان فضا و فرم
دکتر جیمز اکلر؛ دکتر علی شرقی؛ آقای علی یاسر جعفری
200,000 160,000
هنر در دنیای کودکان
دکتر محسن حسن پور؛ دکتر آتوسا اعظم کثیری؛ آقای مسعود ایلوخانی
75,000 60,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه