موضوعات: علوم پایه
تعداد عنوان ها: 28
یادگیری مبتنی بر کاوشگری هدایت شده در آموزش شیمی
دکتر رسول عبدالله میرزایی؛ خانم معصومه شاه محمدی؛ آقای امراله کوهی فائق
180,000 144,000
اصول و کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی
دکتر باهره عربشاهی؛ شیوا مسعودی؛ دکتر مرجانه صمدی زاده
50,000 40,000
SYSTAT و نرم افزار تحلیلی آماری
دکتر جلال ولی الهی
25,000 20,000
اصول و مبانی GIS
دکتر مهدی عربی؛ خانم سارا حق بیان
200,000 160,000
معادلات دیفرانسیل
دکتر مهرداد نوری خاجوی؛ دکتر فرامرز آشنای قاسمی
160,000 136,000
آزمایشگاه شیمی عمومی تاکید بر ایمنی
دکتر اعظم انارکی فیروز؛ خانم آرزو واعظ نائینی
160,000 128,000
جمعیت و تنظیم خانواده
دکتر علیرضا ذاکری
30,000 24,000
جبر و روش تدریس ( گروه ها )
دکتر حمیدرضا میمنی؛ دکتر علی زعیم باشی
15,000 12,000
آمار کاربردی به زبان ساده ( ویراست 22 SPSS)
دکتر رضا نجاتی؛ حمیدرضا اشرفی
150,000 120,000
روش تحقیق در علوم تجربی
دکتر فائزه فاضلی؛ خانم فریده فاضلی
200,000 160,000
ریاضیات ترسیمی
محمد حسین مصباحی؛ اشرف حنیفه
60,000 48,000
شیمی در استانداردهای ملی آموزش علوم
دکتر مریم صباغان؛ آقای محمد گودرزی
140,000 119,000
آموزش فیزیک
دکتر فاطمه احمدی؛ محمد احمدی
55,000 44,000
راهنمای پایه برای تجزیه شیمیایی در آزمایشگاه
دکتر رسول عبدالله میرزایی؛ خانم الهام عبدالله میرزایی؛ خانم اکرم السادات نکوئی
30,000 24,000
جبر و روش تدریس ( حلقه ها )
دکتر حمیدرضا میمنی
15,000 12,000
مبانی نظری و عملی شیمی بر پایه نرم افزار
آقای محمد سعیدی؛ آقای جواد جوینی؛ آقای عباس جوینی
42,000 35,700
طرح های آماری در علوم زیستی
دکتر فائزه فاضلی؛ آقای علیرضا رهی
45,000 38,250
نانو تیوپ های کربنی برهمکنش با سیال
آقای علیرضا ذوالفقاری؛ آقای حسین ذوالفقاری؛ خانم کبری نصیری اوانکی؛ خانم پریسا پورحسین
30,000 25,500
کندوکاوی در مفاهیم آنتروپی
دکتر رسول عبدالله میرزایی؛ خانم معصومه شاه محمدی
25,000 21,250
مهارتهای کاوشگری در آموزش علوم
دکتر مسعود صدرالاشرافی؛ علیرضا ذاکری؛ غلامعلی احمدی
75,000 63,750
هیدروژن - تولید،ذخیره سازی و ایمنی
دکتر رسول عبدالله میرزایی؛ آقای محمد حسین ممجد
32,000 27,200
شرحی بر مکانیک کوانتومی (جلد1)
دکتر ابوالفضل فرداد؛ خانم ندا حجاری
80,000 68,000
شرحی بر مکانیک کوانتومی (جلد2)
دکتر ابوالفضل فرداد؛ ندا حجاری
80,000 68,000
نخستین درس در سیستم های دینامیکی و آشوبناک
خانم منیره اکبری؛ مریم ربیعی
140,000 119,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه