موضوعات: علوم پایه
تعداد عنوان ها: 28
Gis ArcView
دکتر جلال ولی الهی
43,000 38,400
SYSTAT و نرم افزار تحلیلی آماری
دکتر جلال ولی الهی
25,000 20,000
یادگیری مبتنی بر کاوشگری هدایت شده در آموزش شیمی
دکتر رسول عبدالله میرزایی؛ خانم معصومه شاه محمدی؛ آقای امراله کوهی فائق
180,000 144,000
آزمایشگاه شیمی عمومی تاکید بر ایمنی
دکتر اعظم انارکی فیروز؛ خانم آرزو واعظ نائینی
160,000 128,000
اصول و کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی
دکتر باهره عربشاهی؛ شیوا مسعودی؛ دکتر مرجانه صمدی زاده
50,000 40,000
اصول و مبانی GIS
دکتر مهدی عربی؛ خانم سارا حق بیان
200,000 160,000
آمار کاربردی به زبان ساده ( ویراست 22 SPSS)
دکتر رضا نجاتی؛ حمیدرضا اشرفی
150,000 120,000
آموزش فیزیک
دکتر فاطمه احمدی؛ محمد احمدی
55,000 44,000
آموزش و پرورش محیط زیست
دکتر جلال ولی الهی
75,000 60,000
جبر و روش تدریس ( حلقه ها )
دکتر حمیدرضا میمنی
15,000 12,000
جبر و روش تدریس ( گروه ها )
دکتر حمیدرضا میمنی؛ دکتر علی زعیم باشی
15,000 12,000
جمعیت و تنظیم خانواده
دکتر علیرضا ذاکری
30,000 24,000
چند جمله های امگا و سادانه های نانو ساختار
دکتر مجتبی قربانی؛ دکتر سید علیرضا اشرفی؛ خانم مریم جلالی؛ آقای محمدعلی حسینزاده
60,000 48,000
ریاضیات ترسیمی
محمد حسین مصباحی؛ اشرف حنیفه
60,000 48,000
راهنمای پایه برای تجزیه شیمیایی در آزمایشگاه
دکتر رسول عبدالله میرزایی؛ خانم الهام عبدالله میرزایی؛ خانم اکرم السادات نکوئی
30,000 24,000
روش تحقیق در علوم تجربی
دکتر فائزه فاضلی؛ خانم فریده فاضلی
200,000 160,000
شرحی بر مکانیک کوانتومی (جلد1)
دکتر ابوالفضل فرداد؛ خانم ندا حجاری
80,000 68,000
شرحی بر مکانیک کوانتومی (جلد2)
دکتر ابوالفضل فرداد؛ ندا حجاری
80,000 68,000
شیمی در استانداردهای ملی آموزش علوم
دکتر مریم صباغان؛ آقای محمد گودرزی
140,000 119,000
طرح های آماری در علوم زیستی
دکتر فائزه فاضلی؛ آقای علیرضا رهی
45,000 38,250
کندوکاوی در مفاهیم آنتروپی
دکتر رسول عبدالله میرزایی؛ خانم معصومه شاه محمدی
25,000 21,250
مبانی نظری و عملی شیمی بر پایه نرم افزار
آقای محمد سعیدی؛ آقای جواد جوینی؛ آقای عباس جوینی
42,000 35,700
معادلات دیفرانسیل
دکتر مهرداد نوری خاجوی؛ دکتر فرامرز آشنای قاسمی
160,000 136,000
مهارتهای کاوشگری در آموزش علوم
دکتر مسعود صدرالاشرافی؛ علیرضا ذاکری؛ غلامعلی احمدی
75,000 63,750
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه