تعداد عنوان ها: 206
مقدمه ای بر مخابرات دیجیتال و کاربردهای آن
دکتر شهریار شیروانی مقدم
90,000 76,500
مقدمه ای بر نظریه برنامه درسی
دکتر سید حسین میرلوحی
17,000 14,450
مکان پایدار
دکتر حمیدرضا عظمتی
150,000 127,500
مکانیک شکست کاربردی
دکتر موسی مظلوم؛ آقای محمد کرملو
500,000 400,000
مکانیک شکلدهی ورقهای فلزی مدلسازی ساختاری و شبیه سازی عددی
دکتر محمد حسین پور؛ خانم افسون ملکیان
250,000 200,000
مکانیک کاربردی شوک و ضربه
دکتر فرامرز آشنای قاسمی؛ آقای سعید شیری
400,000 320,000
مناظر و مرایا (پرسپکتیو)
آقای محسن ترقی جاه
120,000 96,000
منشور حرکت
نهاد رهبری
39,000 33,150
مهارتهای کاوشگری در آموزش علوم
دکتر مسعود صدرالاشرافی؛ علیرضا ذاکری؛ غلامعلی احمدی
75,000 63,750
مهندسی پی
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
150,000 127,500
مهندسی لیزر و مخابرات نور فضای ازاد
دکتر سعید علیائی؛ خانم الناز قهرمانی راد
300,000 240,000
مهندسی نگهداری ماشینهای الکتریکی گردان
آقای مهران کاویانی؛ آقای سید محسن حسینی؛ آقای علیرضا مهاجر
150,000 127,500
موتور سیکلت مبانی و ایمنی
دکتر جواد مرزبان راد؛ خانم شبنم رحیم نژاد
200,000 160,000
موتورهای القایی خطی (تحلیل، طراحی و مدلسازی)
دکتر عباس شیری؛ دکتر عباس شولایی
150,000 120,000
موریانه های ساختمانی
دکتر داوود پارساپژوه؛ دکتر محمد غفرانی؛ دکتر حمیدرضا تقی یاری؛ دکتر غنچه رسام
62,000 52,700
ناتوانیهای یادگیری: آموزش مهارتهای خواندن برای دانشآموزان نارساخوان
دکتر فریده حمیدی؛ خانم مرضیه فیاض بخش
100,000 80,000
نانو تیوپ های کربنی برهمکنش با سیال
آقای علیرضا ذوالفقاری؛ آقای حسین ذوالفقاری؛ خانم کبری نصیری اوانکی؛ خانم پریسا پورحسین
30,000 25,500
نخستین درس در سیستم های دینامیکی و آشوبناک
خانم منیره اکبری؛ مریم ربیعی
140,000 119,000
نظام فیض از دیدگاه فیلسوفان مسلمان
دکتر عین الله خادمی
55,000 46,750
نظریه پایداری اجتماعی و مجتمعهای مسکونی
دکتر اسماعیل ضرغامی
250,000 200,000
نظریه در معماری منظر
آقای سایمون سوافیلد؛ دکتر محسن فیضی؛ دکتر مهدی خاک زند؛ دکتر سینا رزاقی اصل
250,000 200,000
نظریه های طراحی شهری بر روی برخی نظریه های ...
دکتر سینا رزاقی اصل؛ خانم فاطمه جم
80,000 68,000
نغمه ای از ملکوت
دکتر علی اکبر شایسته نژاد
25,000 21,250
نقشه برداری زیر زمینی
آقای میراحمد میرقاسمپور؛ آقای علی صنعتی
120,000 96,000
نقشه کشی صنعتی 1
دکتر علی پورکمالی انارکی؛ خانم زهرا شکرامیز؛ دکتر ولی اله پناهی زاده رحیملو
200,000 160,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه