تعداد عنوان ها: 205
طرح های آماری در علوم زیستی
دکتر فائزه فاضلی؛ آقای علیرضا رهی
45,000 38,250
فتوگرامتری کاربردی
آقای ابوالفضل خاکبازان
120,000 102,000
فرهنگ نامه تخصصی متالورژی
آقای حسین کلانتر؛ آقای مسعود یوسفی؛ آقای حجت الله زیاری
290,000 246,500
فلسفه طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد
دکتر موسی محمودی صاحبی؛ آقای فرید محمودی صاحبی
80,000 68,000
فناوری تولید الیاف شیشه
دکتر محمد رنجبران
30,000 25,500
فناوری ساخت درهای چوبی
حسین رنگاور
150,000 127,500
فناوری ماشینهای صنایع چوب
دکتر محمد غفرانی؛ دکتر غنچه رسام؛ آقای محمد علی نیکنام
150,000 127,500
فنون یادگیری برای زبان آموزان ایرانی
دکتر مهرک رحیمی
35,000 29,750
فنون مدیریت
آقای مصطفی قنادها
30,000 25,500
قانون و عملکرد
دکتر اسماعیل ضرغامی
130,000 110,500
کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران
دکتر عباس حق اللهی؛ آقای یوسف مددی؛ خانم مرضیه عباسی طرئی
110,000 93,500
کتابنامه (ویراست پنجم-پاییز 95)
دکتر فرامرز آشنای قاسمی
کریستال های فوتونی؛ افزاره ها، فیبرها، نانوساختارها و حسگرها
دکتر سعید علیائی؛ آقای احمد محب زاده بهابادی
200,000 160,000
کشش تسهیل شده
دکتر امیر حسین براتی؛ امیر اشراقی
32,000 27,200
کلیات علم تدریس
دکتر سید حسین میرلوحی
140,000 119,000
کنترل اتوماتیک ریون و تشریح کامل مسائل
دکتر مهرداد نوری خاجوی؛ آقای حبیب کبیرخواه
48,000 40,800
کنترل فرایند صنعتی
دکتر سیدزین العابدین موسوی؛ آقای نعمت اله غفاری جزی
185,000 157,250
کندوکاوی در مفاهیم آنتروپی
دکتر رسول عبدالله میرزایی؛ خانم معصومه شاه محمدی
25,000 21,250
گزیده ی منظومه های نظامی
دکتر یداله بهمنی مطلق
200,000 160,000
ماشین آلات پیشرفته صنایع چوب
دکتر حسین رنگاور؛ آقای علی کوه پیما
50,000 42,500
مبانی چند رسانه ای (جلد1)
فرامرز گیوه کی
42,000 35,700
مبانی روانشناسی محیطی
دکتر سید باقر حسینی؛ خانم ملیحه باقری؛ آقای کسری حسن پور؛ خانم مریم حیدرزاده
300,000 210,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه